Termeni și condiții


Asociația “Maria” Țibănești

 

Asociația “Maria” Țibănești, persoană juridică română, cu sediul în comuna Țibănești, județul Iași, str. Fabricii, nr. 22, Casa Administrației, având cod de identificare fiscală (CUI) 13307652, tel. +40722550910, website: www.batemfierullaconac.ro, email: batemfierullaconac@gmail.com, („Operatorul” sau „Asociația”) vă informează prin prezenta Notă de informare despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale și drepturile pe care le aveți în conformitate cu legislația aplicabilă europeană și națională în vigoare: Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului, din data de 27 aprilie 2016(„GDPR”), Directiva 2016/680/CE, Directiva 2002/58/CE, Legea 102/2005, modificată și completată,Legea nr. 190/2018, Legea nr. 506/2004.

Asociația are obligația legală de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate. Prezenta Notă de informare explică modul în care prelucrăm (de exemplu, colectare, utilizare, stocare și divulgare) datele dumneavoastră cu caracter personal.

 

1. Cine suntem?

 

Operatorul responsabil de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este:

Asociația “Maria” Țibănești

Adresă: Țibănești, județul Iași, str. Fabricii, nr. 22, Casa Administrației,

Responsabil cu protecția datelor: Doina Sturdza

E-mail: batemfierullaconac@gmail.com

Puteți contacta în permanență Asociația la următoarea adresă de e-mail: batemfierullaconac@gmail.com sau în scris pentru a adresa întrebări sau preocupări în privința modului în care prelucrăm datele dumneavoastră personale și pentru a vă exercita drepturile dumneavoastră.

 


2. Principii privind colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal


Asociația
respectă principiile de protecție a datelor cu caracter personal prevăzute de GDPR, pentru a se asigura că toate datele sunt:

(i) prelucrate în mod corect, legal și transparent;

(ii) colectate în scopuri specificate, explicite și legitime;

(iii) adecvate, relevante și limitate în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;

(iv) corecte și actualizate;

(v) păstrate într-o formă care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult timp decât este necesar în raport de scopul prelucrării;

(vi) procesate în conformitate cu drepturile persoanei vizate, într-un mod care să asigure o securitate adecvată a prelucrării, astfel încât datele să fie integre, confidențiale și disponibile.

 

 

3. Cum colectăm date cu caracter personal despre dumneavoastră?

 

Obținem datele dumneavoastră cu caracter personal din următoarele surse:

(i) de la dumneavoastră în mod direct.

 

 

4. De ce prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

 

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal:

(i) pentru plasarea unei donații;

(ii) în scopul informării dumneavoastră despre activitățile Asociației, prin trimiterea de buletine informative (newslettere), atunci când v-ați exprimat în prealabil consimțământul pentru această prelucrare;

(iii) în scop de gestiune economico-financiară și administrativă;

(iv) în scop statistic.

Nu este obligatoriu sa ne furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal. Totuși, în cazul în care nu furnizați datele dumneavoastră personale, nu vom putea să utilizăm donația dumneavoastră sau să realizăm activitățile prevăzute la punctele (ii)-(iv) de mai sus.

 

 

5. Ce fel de date cu caracter personal prelucrăm în privința dumneavoastră?

 

În scopurile descrise în Secțiunea 4, putem prelucra următoarele tipuri de date cu caracter personal:

(i) nume, prenume, adresa de e-mail, categoria de vârstă (denumite în continuare “Datele cu caracter personal”);

(ii) valoarea financiară aferentă fiecărui proiect pentru care aţi ales să donaţi.

Politica privind protecția și securitatea datelor personale a Asociației este de a colecta numai datele personale necesare în scopurile menționate și de a solicita persoanelor vizate să ne comunice numai acele date cu caracter personal strict necesare îndeplinirii acestor scopuri.

 

6. De ce ne permite legislația să prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

 

Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către noi se realizează pe o baza legală. Conform legislației, ni se permite să prelucrăm datele dumneavoastră personale descrise în Secțiunea 5 de mai sus, în baza următoarelor fundamente juridice:

(i) prelucrarea este necesară pentru executarea unei donații (contract încheiat cu persoana vizată);

(ii) prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea obligațiilor legale, în scopuri de gestiune economico-financiară, efectuarea înregistrărilor financiar-contabile si raportările obligatorii către autoritățile competente;

(iii) în baza consimțământului Dvs., în cazul în care ați optat pentru primirea buletinelor informative (newslettere);

(iv) pentru interesul legitim al Asociației, spre exemplu în scopul gestiunii administrative, efectuarea analizelor interne, pentru a preveni eventuale fraude sau pentru a asigura securitatea rețelei și a sistemelor informatice.

 

 

7. Cui divulgăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

 

Putem divulga datele dumneavoastră cu caracter personal către: angajații Asociației, exclusiv în vederea îndeplinirii atribuțiilor acestora, terți prestatori de servicii (spre exemplu, de contabilitate, servicii IT, procesatori de plăți) și către autoritățile competente.

 

 

8. Când transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal în afara UE/SEE?

 

Vă rugăm să aveți în vedere că Datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor face obiectul unui transfer în afara spațiului UE/SEE.

 

 

9. Cât timp vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal?

 

Vom păstra datele dumneavoastră personale pe o perioadă de trei ani sau până la finalizarea proiectului pentru care donați. Cu toate acestea, Asociația poate păstra datele dumneavoastră personale în măsura în care aceasta este cerută de legislația aplicabilă, și numai în măsura și pentru perioada cerută de legislația aplicabilă.

 

 

10. Care sunt drepturile dumneavoastră?

 

În general, aveți următoarele drepturi:

(i) puteți obține o prezentare generală privind datele cu caracter personal pe care le deținem cu privire la dumneavoastră;

(ii) puteți obține o copie a datelor dumneavoastră personale într-un format structurat, de uz general și electronic;

(iii) puteți solicita actualizarea sau rectificarea datelor dumneavoastră personale;

(iv) puteți solicita ștergerea sau distrugerea datelor dumneavoastră personale;

(v) puteți sa ne solicitați încetarea sau limitarea prelucrării datelor dumneavoastră personale;

(vi) în cazul în care v-ați exprimat consimțământul cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către noi, vă puteți retrage în orice moment respectivul consimțământ. Retragerea consimțământului nu va afecta legitimitatea prelucrării desfășurate anterior retragerii consimțământul dumneavoastră;

(vii) puteți depune o plângere la Autoritatea de Protecție a Datelor cu privire la modalitatea în care prelucrăm datele dumneavoastră personale.

 

Conform legislației aplicabile, pot exista limitări ale acestor drepturi, în funcție de circumstanțele specifice ale activității de prelucrare. Contactați-ne după cum este descris la Secțiunea 1 în cazul în care aveți întrebări sau solicitări privind aceste drepturi.

 

 

11. Existența unui proces decizional automatizat și crearea de profiluri

 

Vă rugăm să aveți în vedere ca datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor face obiectul unui proces decizional automatizat, inclusiv creării de profiluri.

Plasând o donație online cu cardul sau prin PayPal, sunteți de acord ca furnizarea serviciilor prezentate să înceapă imediat după îndeplinirea tuturor formalităților de înregistrare cerute și acceptați ca datele dumneavoastră personale sa fie prelucrate de Asociația Maria, conform prevederilor legale în vigoare și în condițiile prezentei Note de informare.